Úvodní strana

 

Angličtina v Pardubicích

nahled-cedule-60-na-90-cm_selectionIndividuální výuka angličtiny
pro začátečníky, mírně a středně pokročilé

 

nahled-cedule-60-na-90-cm_selectionDoučování a příprava na opravné zkoušky nebo maturitu
výuka je zaměřená na potřeby studenta

 

nahled-cedule-60-na-90-cm_selectionAngličtina pro skupinky
doporučuji hlavně u dětí, kdy výuka je vedena formou hry, děti spolu soutěží, doplňují se, komunikují mezi sebou, hrají pohádky….

                   Anglické dopoledne pro předškolní děti
8:00 – 12:00 (4×45 min výuky) plus čas na svačinku a pobyt venku)
Celé dopoledne je v angličtině, kdy děti formou her, soutěží, tvoření a pomocí  písniček a básniček vstřebávají angličtinu přirozenou formou

                    Angličtina pro nejmenší ve věku 2-3 let

dítka se seznamují s prvními anglickými slovíčky hravou formou, pomocí básniček, písniček a jednoduchých úkolů

                    Angličtina pro děti ve věku 4-6 let

formou soutěží, pohádek a jednoduché konverzace

                     Angličtina pro školní děti

výuka je zaměřená hlavně na konverzaci, kde děti procvičují nejen slovní zásobu ale i gramatiku

 

Nejnovější příspěvky