Nabízíme

 

Individuální výuka angličtiny pro začátečníky, mírně a středně pokročilé

 • výuka je zaměřená na potřeby studenta
 • den, čas i délku lekce si vyberete sami
 • výuka je možná i o víkendu, svátcích a o prázdninách

 

Angličtina pro nejmenší ve věku 2-3 let

 • dítka se hravou formou, pomocí básniček, písniček, jednoduchých úkolů seznamují s prvními slovíčky
 • u nejmenších (2 letých) výuka probíhá za přítomnosti maminek
 • postupně začínají reagovat na otázky typu What is it? Where is a …? What´s your name? What colour is the…?
 • délka lekce cca 45 min (10 min úvod, program asi 25 – 30 min, podle soustředěnosti dětí, zbytek hodiny hra)
 • výuka vhodná v malých skupinkách

 

Angličtina pro děti ve věku 4-6 let

 • formou soutěží, pohádek a jednoduché konverzace
 • děti se postupně seznamují s prvními slovíčky na různá témata (např.: animals, food, numbers, colours, weather, sport, my day …), reagují na jednoduché otázky, začínají odpovídat ve slovních spojeních a jednoduchých větách
 • délka lekce přibližně 45 – 60 min

 

Doučování a příprava  na opravné zkoušky nebo maturitu

 • výuka je opět zaměřená na potřeby studenta
 • intenzita, čas, délka lekce a den záleží na domluvě se studentem

 

Angličtina pro skupinky

 • doporučuji hlavně u dětí, kdy výuka je vedena formou hry, děti spolu soutěží, doplňují se, komunikují mezi sebou, hrají pohádky….
 • intenzita, čas, délka lekce a den záleží na domluvě se studentem
 • Termíny výuky se řídí školním rokem v pardubickém kraji, o prázdninách a svátcích výuka není (kromě intenzivních kurzů).

Výuka probíhá v soukromých prostorech na Dubině nebo přímo u Vás doma.

Nejnovější příspěvky